Euskal Sektore Publikoaren finantzen kontrola
Helburua: gardentasuna
Irizpidea: kontrola eta gardentasuna
Jarduera finantzarioen fiskalizazioa

HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA

HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA

Ongi etorri Herri-Kontuen Euskal Epaitegira. Herri-Kontuen Euskal Epaitegia 1988ko otsailaren 5ean sortu zen lege bitartez (urriaren 28ko 6/2021 Lege bidez aldatutakoa) Euskal Sektore Publikoaren finantza eta kontularitzako jarduerak fiskalizatzen dituen organo gorena da. Zuzenean Eusko Legebiltzarraren mendekoa da, honek izendatzen baititu bertako kideak eta honen aurrean aitortu behar baititu kontuak; ordea, Legebiltzarrarekiko berekiko ere, burujabetasunez dihardu. Jardun-esparrua hona...

+

Gardentasunaren Ataria

Kontaktua

2023. urteko lan programa.

Hautaketa prozesuari buruzko informazioa

Video

Video del TVCP
En este breve video de dos minutos hacemos un breve recorrido sobre al Tribunal Vasco de cuentas.    
Video corporativo
+Ver video- Bideoa Ikusi
+Declaración de responsabilidad