Hautaketa prozesuari buruzko informazioa

EZ DAGO HAUTAKETA PROZESURIK ABIAN

Ematen diren datu pertsonalak fitxategi batean jasoko direla jakinarazten da eta Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak giza baliabideak. Identifikazio datuak eta hizkuntza eskakizunak .