Hautaketa prozesuari buruzko informazioa

HAUTAKETA-PROZESUEI BURUZKO EBAZPENAK

51/2023 Ebazpena
Zeinaren bidez HKEEko karrerako funtzionarioak izendatzen baitira: Auditore Atxiki lanpostuak

Dokumentua

52/2023 Ebazpena
Zeinaren bidez HKEEko karrerako funtzionarioak izendatzen baitira: Auditore Laguntzaile lanpostuak

Dokumentua

53/2023 Ebazpena
Zeinaren bidez HKEEko karrerako funtzionario izendatzen baita: Letratu lanpostua

Dokumentua

Por la que se dispone el nombramiento como funcionario de carrera del TVCP, puesto de trabajo: Letrado

54/2023 Ebazpena
Zeinaren bidez HKEEko karrerako funtzionario izendatzen baita: Administraria lanpostua

Dokumentua

55/2023 Ebazpena
Zeinaren bidez HKEEko karrerako funtzionario izendatzen baita: Gidari menpeko lanpostua

Dokumentua

HAUTAKETA PROZESUAK. UNEKO HAUTAKETA PROZESUAK

HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIAN POSTUAK BETETZEKO SALBUESPENEZKO EGONKORTZEPROZESUA.
BEHIN BETIKO KALIFIKAZIOAK ETA DEI EGINDAKO LANPOSTUEN BEHIN BETIKO ESLEIPEN-PROPOSAMENA..


 

67/2022 ETA 70/2022 EBAZPENEN DEIALDIA LEHIAKETA . BEHIN-BEHINEKO KALIFIKAZIOAK ETA DEI EGINDAKO LANPOSTUEN BEHIN-BEHINEKO ESLEIPEN PROPOSAMENA. 

MEREZIMENDUAK EGIAZTATZEKO EPEA

Enplegua egonkortzeko ezohiko prozesuan onartutako eta bazter utzitako izangaien zerrendaren onarpena eta epaimahai kalifikatzaileko kideen izendapenak.

 


Enplegua egonkortzeko ezohiko prozesuan onartutako eta bazter utzitako izangaien behin-behineko zerrenda

 


 

OHIKO LAN-ESKAINTZA PUBLIKOA 2022
 • Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren Osoko Bilkurak 2023ko abenduaren 18ko bilkuran hartua, 2023rako Lan Eskaintza Publiko arrunta onartzen duena.

 •  

  ENPLEGU PUBLIKOAREN EZOHIKO ESKAINTZA 2022
 • 2022/2318 Enplegu Publikoaren ezohiko Eskaintza 2022

 • inskripzioen izapidetze telematikorako eta hautaketa-prrozesuetako informaziorako ESTEKA, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen helbide elektronikoetik eskura daitekeena.
 • 2022/5689 67/2022 Ebazpena, azaroaren 30ekoa, Salbuespenezko prozesuak arautuko dituzten oinarri orokorrak
 • 2022/5732 Oinarri espezifikoak, 8 auditore atxiki plaza jabetzeko
 • 2022/5733 Oinarri espezifikoak, 6 auditore laguntzaile plaza jabetzeko
 • 2022/5734 Oinarri espezifikoak, letratu plaza 1 jabetzeko
 • 2022/5735 Oinarri espezifikoak, administrari plaza 1 jabetzeko
 • 2022/5736_Oinarri espezifikoak, gidari-menpeko plaza 1 jabetzeko
 • ONARTZEKO ESKAERA. INPRIMAKIA
 • OHIKO LAN-ESKAINTZA PUBLIKOA 2022
 • 2022/5731 ERABAKIA, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren Osoko Bilkurak 2022ko abenduaren 1eko bilkuran hartua, 2022rako Lan Eskaintza Publiko arrunta onartzen duena.
 •  

  AURREKO HAUTAKETA PROZESUAK (IKUSI)

  • Ematen diren datu pertsonalak fitxategi batean jasoko direla jakinarazten da eta Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak giza baliabideak. Identifikazio datuak eta hizkuntza eskakizunak . ( Fitxategien tratamendua )