HKEE eta erakundeak

HKEE eta erakundeen arteko harremanak

Funts publikoen fiskalizazio lana da -logikoa den bezala-, Epaitegiaren lehenengo egitekoa, bere zereginetan garrantzitsuenetarikoa baita. Bete behar dituen egitekoen artean Legebiltzarrari, ekonomia eta finantza edo horretarako gaitasuna duen beste zeinahi gaietan aholku ematea da. Eskumen hau gauzatzen da Epaitegiaren eta Eusko Legebiltzarreko Ekonomia eta Ogasun Batzordearen arteko etengabeko hartu-emanaren bitartez; honek baitu fiskalizazio txosten ezberdinei buruzko eskabide edo lehentasunak jakinarazteko ardura, gero HKEEren Lanerako Planean jaso ditzaten.

Bestalde, HKEE ez daiteke erakunde isolatu legez ulertu. Dituen eskurantza oro ezagutzeko, ezinbesteko da beste erakunde batzuekin zer-nolako harremanak dituen ezagutzea, dela Legebiltzarrarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin, dela Kontuen Epaitegiarekin eta EURORAI Erakundea osatzen duten Europako gainerako fiskalizazio organoekin.