LAN POLTSA 2006

Hautatzeko prozesuari buruzko informazioa.

*Ematen diren datu pertsonalak fitxategi batean jasoko direla jakinarazten da eta Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak giza baliabideak. Identifikazio datuak eta hizkuntza eskakizunak 

LAN POLTSA 2006

PDF
2006/88 EBAZPENA, URRIAREN 16KOA, HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIAREN LEHENDAKARIARENA, ZUZENBIDEAN LIZENTZIATUTAKO LETRATUEN LANPOSTUAK ALDI BATERAKO BETETZEKO LAN POLTSAK OSATZEN DITUZTEN ZERRENDAK BEHIN-BETIKO ONESTEN DITUENA.

PDF
87/2006 EBAZPENA, URRIAREN 16-KOA, HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIAREN LEHENDAKARIARENA, EKONOMIA ETA ENPRESA ZIENTZIETAN LIZENTZIATUTAKO AUDITORE ATXIKITUEN LANPOSTUAK ALDI BATERAKO BETETZEKO LAN POLTSAK OSATZEN DITUZTEN ZERRENDAK BEHIN-BETIKO ONESTEN DITUENA.

PDF
AUDITORE-ATXIKITUA:: Merituen balioespena eta sailkapen-hurrenkera. Behin-behinekoa

PDFTEMPORAL EN EL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS
LETRATUEN LAN-POLTSA SORTZEKO PROZESUA, HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIAN ALDI BATERAKO ZERBITZUAK EMAN DITZATEN

PDF
LETRATUA: Onartutako iIzangaien behin-betiko zerrenda

PDF
AUDITORE ATXIKITUA: Onartutako izangaien behin-betiko zerrenda

PDF
LETRATUA:Izangaien behin-beineko zerrenda

PDF
AUDITORE ATXIKITUA: Izangaien behin-beineko zerrenda

 

PDFE71/2006 EBAZPENA, UZTAILAREN 26-KOA, HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIAREN LEHENDAKARIARENA, AUDITORE ATXIKITU ETA LETRATU LANPOSTUAK ALDI BATERAKO BETETZEKO EKONOMIA ETA ENPRESA ZIENTZIETAN LIZENTZIATUTAKO AUDITOREEN ETA ZUZENBIDEAN LIZENTZIATUTAKOEN LAN POLTSAK SORTZEKO HAUTAKETA PROZESUA DEITZEN DUENA.
PDFI. ERANSKINA AUDITOREA / LETRATUA
LAN POLTSEN TIPOLOGIA ETA LEHENTASUNA eta MEREZIMENDUEN BALORAZIOA.