Txostenen egitura

Txostenen egitura

 

Fiskalizazio txosten estandar baten egitura honako hau da:

  • Sarrera
  • Iritzia:
  • Legezkotasunari buruzkoa
  • Finantzarioa
  • Kudeaketari buruzko alderdiak eta gomendioak
  • Finantza egoeraren analisia
  • Erakundearen kontuak
  • Eranskin argigarriak

Beste txosten espezifikoago batzuek, berriz, lanaren helburuetara egokitzen dute beren edukia, eta maiz aztertutako arloen gaineko Iritziaren ordez Ondorioak ematen dituzte.

HKEEren Osokoak txostena behin betiko onartzeak ondotik komunikazio prozesu bat abiarazten du.