2020. urteko lan programa.

“Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak, 2020ko urtarrilaren 29an egindako bilkuran, ondoko Lanerako Plana onetsi du 2020ko urterako.

Lanerako Plana hezurmamitu aurretik, HKEEk planean barne hartzeko diren lehentasunezko eskabideak jaso eta aztertu ditu, Eusko Legebiltzarraren Ekonomia eta Ogasun Batzordeak eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako lurralde historikoetako Batzar Nagusietako dagozkien batzordeek eskatutakoak.

Ondotik azalduko dugun Plana Eusko Legebiltzarraren Ogasun eta Aurrekontuen Batzordetik eta lurralde historikoetako Batzar Nagusietatik jasotako eskabideak asebetetzen saiatu da.

2020KO URTEKO LAN PROGRAMA