2021. urteko lan programa.

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak 2021eko otsailaren 25ean egindako bilkuran ondoko Lanerako Plana onetsi du 2021 urterako.

Lanerako Plana hezurmamitu aurretik, HKEEk planean barne hartzeko diren lehentasunezko eskabideak jaso eta aztertu ditu, Eusko Legebiltzarraren Ekonomia eta Ogasun Batzordeak eta lurralde historikoetako Batzar Nagusietako dagozkien batzordeek eskatutakoak.

Ondotik azalduko dugun Plana jasotako eskabideak asebetetzen saiatu da.

2021. URTEKO LAN PROGRAMA