2023. urteko lan programa.

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Osoko Bilkurak 2023ko urtarrilaren 26an egindako Osoko Bilkuran ondoko Lanerako Plana onetsi du 2023. urterako.

Lanerako Plana hezurmamitu aurretik, HKEEk planean barne hartzeko diren lehentasunezko eskabideak jaso eta aztertu ditu, Eusko Legebiltzarraren Ekonomia eta Ogasun Batzordeak eta lurralde historikoetako batzar nagusietako dagozkien batzordeek eskatutakoak. Ondotik azalduko dugun Plana jasotako eskabideak asebetetzen saiatu da.

.

2023. URTEKO LAN PROGRAMA