HKEEko kideen ordainsariak 2022ean

 

 

 

HKEEko kideen goi kargudunen ordainsariak, 1989ko apirilaren 5eko eta 1989ko urriaren 16ko Osoko bilkuraren erabaki bidez, Eusko Jaurlaritzako goi kargudun jakin batzuen ordainsariekiko baliokide dira; hona hemen xehetasunak:

  • HKEEko lehendakaria EJko sailburuarekiko baliokidea.
  • HKEEko lehendakariordea EJko sailburu eta sailburuordearen arteko batez besteko aritmetikoarekiko baliokidea,
  • HKEEko kontseilaria EJko sailburuordearekiko baliokidea
  • HKEEko idazkari nagusia EJko sailburuorde eta zuzendariaren arteko batez besteko aritmetikoarekiko bateragarria.

2022-an Abenduaren 23ko 15/2022 Legeak, 2023ko ekitaldirako Euskal Autonomia Erkidegoko
Aurrekontu Orokorrak onartzen dituenak, Eusko Jaurlaritzako goi kargudunen urteko
ordainsariak finkatzen ditu eta baliokidetzen ondorioz, baita HKEEko goi kargudunen
ordainsariak ere; hona hemen:

  • Lehendakariak: 104.948 euro
  • Lehendakariordeak: 100.908 euro
  • Kontseilariak: 93.155,6 euro
  • Idazkari nagusiak: 82.617 euro