Gardentasunaren Ataria

19/2013 Legeak, abenduaren 9koak, gardentasun, informazio publikorako irispide eta gobernamendu onari buruzkoak, 2 f artikuluan HKEE barne hartzen du ezarpen eremu subjektiboan.

Publikotasun aktiboari buruzko II. kapituluan, printzipio orokorrez diharduela, 5. artikuluan agintzen du web orrian gardentasun-betebeharrak argitaratu behar direla eta zehazten ditu 6. artikuluan informazio instituzionala, antolamenduzkoa eta planifikazioari dagokiona; eta 7. artikuluan, informazio ekonomikoa, aurrekontukoa eta estatistikoa.

Legearen eskakizunak helburu hartuta, HKEEk “Gardentasunaren ataria” izeneko atal honetan eskagarriak zaizkion aipatutako artikuluetako alderdiak jaso ditu.